اکتیو پک 1 FuriousGold مشاهده عکس بزرگتر

اکتیو پک 1 FuriousGold

جدید

100

155,000 تومان

Furious Gold Pack 1 allows you to perform unlimited unlock, flash, repair and other operations with Alcatel, BlackBerry, LG and other mobile phones.

با خرید این محصول شما 1 امتیاز وفاداری دریافت می کنید.


 • مشتریان وفادار با خرید هر محصول ، بن تخفیف هدیه می گیرید و در خرید های بعدی تخفیف شگفت انگیز دریافت میکنید
 • سوالی دارید ؟ در مورد این محصول سوالی دارید ؟ با پشتیبانی فروشگاه ما تماس بگیرید ، در خدمتتان هستیم
 • راهنمای خرید آنلاین راهنمای کامل خرید از سایت را مطالعه نمایید و خریدی آسوده و امن را تجربه نمایید
 • راهنمای خرید آنلاین راهنمای کامل خرید از سایت را مطالعه نمایید و خریدی آسوده و امن را تجربه نمایید

Furious Gold Pack 1 Supported Modules

Furious Gold Pack 1 Support for Alcatel VLE 5/6

Supported Features:

 • Direct Unlock
 • Read flash, firmware from a phone
 • Read unlock codes from a phone
 • Repair IMEI
 • Repair phone firmware (to original)
 • Rebuild security
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)
 • Old and New Algorithm are supported

Supported phones

 • Alcatel OT-E105, OT-E157, OT-E158, OT-E159, OT-E160, OT-E161, OT-E200, OT-E205, OT-E220, OT-E230, OT-E252, OT-E256, OT-E257, OT-E259, OT-E260, OT-E265, OT-E801, OT-E805, E100, C61, C62, C64

Furious Gold Pack 1 Support for AMOI

Supported Features:

 • Direct unlock
 • Write EEPROM
 • Read flash, firmware from a phone
 • Repair phone firmware (to original)
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)

Supported phones

 • Amoi MOS-1

Furious Gold Pack 1 Support for BlackBerry 6/7 series

Supported Features:

 • All levels of codes are provided
 • Read phone information
 • Read security
 • Read unlock codes from a phone
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)

Supported phones

 • BlackBerry 6210, 6230, 6710, 6720, 7210, 7280, 7290, 7780, 7100g, 7100i, 7100r, 7100t, 7100v, 7100x, 6220, 6510, 7100, 7250

Furious Gold Pack 1 Support for DBTEL / EMBLAZE

Supported Features:

 • Repair IMEI
 • Data dump
 • Direct unlock
 • Repair and rebuild EEPROM
 • Read unlock codes from a phone
 • Relock phone to any MCC-MNC with any code
 • Repair phone firmware (to original)
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)

Supported phones

 • DBTel J6
 • Emblaze Sting 6

Furious Gold Pack 1 Support for DRAGON / ARIMA

Supported Features:

 • Repair IMEI
 • Data dump
 • Direct unlock
 • Repair and rebuild EEPROM
 • Read security
 • Read unlock codes from a phone
 • Relock phone to any MCC-MNC with any code
 • Repair phone firmware (to original)
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)

Supported phones

 • Arima Arima, Dragon Dragon, 1916, Arima DRAGON 2851, 1928

Furious Gold Pack 1 Support for GR1000

Supported Features:

 • Direct Unlock
 • Write EEPROM
 • Read flash, firmware from a phone
 • Read unlock codes from a phone
 • Repair IMEI
 • Repair phone firmware (to original)
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)

Supported phones

 • Phone House GR1000

Furious Gold Pack 1 Support for LG 82xx series

Supported Features:

 • Direct unlock
 • Repair IMEI
 • Reset phone code and settings to factory default

Supported phones

 • LG U8210

Furious Gold Pack 1 Support for LG M1

Supported Features:

 • Direct unlock
 • Read flash, firmware from a phone
 • Repair phone firmware (to original)
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)

Supported phones

 • LG B2050, F2400, C1100, C3300, L341i, B2100, C3400, F2300, B2000, C3300GO, L342i, G1600, L1100, G7050, G7100, G7030, G5400, G7020, G5500, G1500, L3100, F2100, C2000, C3310, F2410, MG105, MG105c, C2100, G4015, C3310GO, B2100GO, C3320, C1400, G1610, LG1500, C3320GO, F2100D, C1200, G4010, G4050, C1400D, L342iGO, G7000A, G4011, G1500S, C1100GO, W5220C, B2050GO, G7100D, g4020, f7250t, g7000, w5220, c1200v

Furious Gold Pack 1 Support for LG M2

Supported Features:

 • Direct unlock
 • Fix "Service not available" error
 • Read flash, firmware from a phone
 • Repair IMEI
 • Repair phone firmware (to original)
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)

Supported phones

 • LG KG320, KG220, KG920, KG210, KG800, KG810, KG225, KG240, L343iGO, MG810d, L343i, S5200, P7200, F3000, KG320S, MG125b, MG320d, M6100, KG120, MG320c, KG130, MG280d, MG800d, MG280c, KG280, CE500, MG295d, KG245, KG220GO, MG810c, S5100, CG300, KG800s, MG800c, KG328, KG90, MG125a, TG800, KG90n, KG800GO, KG248, TG800F, KG130GO, P7200D, KG98, KG225GO, KG225P, ME540c, MG280, MG810, KG90c, KG29x, M44x0, MG125, KP20i, KP20x, MG11x, KG11x, ME540, MG320, MG800, MG 295

Furious Gold Pack 1 Support for LG SEMC

Supported Features:

 • Direct unlock
 • Read flash, firmware from a phone
 • Read phone information
 • Read security
 • Read unlock codes from a phone
 • Repair phone firmware (to original)
 • Unlock by flash
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)

Supported phones

 • LG U8130, LG U8138C, LG U8110, LG U8120, LG U8330i, LG U8360, LG U8330, LG U8138, LG U8180, LG U8330T, LG U8380, LG U8180F, LG U8380C, LG U8330C, LG U8330V, LG U8130C, LG U8180C, LG U8120C, LG U8360C, LG U8120i, LG U8110f

Furious Gold Pack 1 Support for LG TI-Infineon

Supported Features:

 • Change Bluetooth address
 • Repair IMEI
 • Direct unlock
 • Full repair of Bluetooth address and IMN
 • Read flash, firmware from a phone
 • Read phone information
 • Repair phone firmware (to original)
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)

Supported phones

 • LG T5100, C3300, C3300GO, GT505, GT500, GT370, LGP990, LGC330, LGP970, LGT500, LGA200, LGP990H, LGT505GO, LGP920, LGT500GO, LGP970H, LGT505, LGA230, LGA250, LGP920H, LGA258, LGA225, LGT510, LGT530, LGA235, LGT565B, T375 Cookie Smart, LGT385, LGP925P, GT505e, GT500N, LGP993, LGP970G, LGC330I, LGP925, LGA255, LGT515DW, LGT515, LGT565, LGP929, LGP925G, GT500s, LGP990HN, LGA225GO, T370 Cookie Smart, LGP970N, P990 Optimus 2x, SU760, SU660.

Furious Gold Pack 1 Support for LOBSTER 485

Supported Features:

 • Direct unlock
 • Read flash, firmware from a phone
 • Repair phone firmware (to original)
 • Reset phone code and settings to factory default
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)

Supported phones

 • Virgin Mobile Lobster 485

Furious Gold Pack 1 Support for Microsnapper

Supported Features:

 • Direct unlock
 • Read EEPROM
 • Write EEPROM
 • Read flash, firmware from a phone
 • Repair phone firmware (to original)
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)

Supported phones

 • Virgin Mobile Microsnapper

Furious Gold Pack 1 Support for Motorola

Supported Features:

 • Direct unlock
 • Read flash, firmware from a phone

Supported Phones:

 • Motorola C261, W375, V177, W370

Furious Gold Pack 1 Support for NEC 344i

Supported Features:

 • Direct Unlock
 • Read flash, firmware from a phone
 • Read security
 • Repair phone firmware (to original)
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)

Supported Phones:

 • Nec N344i

Furious Gold Pack 1 Support for NTP

Supported Features:

 • Direct unlock
 • Read flash, firmware from a phone
 • Read security
 • Repair IMEI
 • Repair phone firmware (to original)
 • Write FFS (FFS repair/format), remove phone code and customization
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)

Supported Phones:

 • Airness 99, Toshiba TS10, Modelabs Elite phone, Nec E121, Nec E122, Nec E132, Nec N343i, Philips 568, Toshiba TS10i

Furious Gold Pack 1 Support for O2X1

Supported Features:

 • Direct unlock
 • Write EEPROM
 • Read flash, firmware from a phone
 • Repair phone firmware (to original)
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)

Supported Phones:

 • Maxon MX-7970, Maxon MX-7990, O2 X1

Furious Gold Pack 1 Support for ONDA

Supported Features:

 • Direct unlock
 • Write EEPROM
 • Read flash, firmware from a phone
 • Read security
 • Repair IMEI
 • Repair phone firmware (to original)
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)

Supported Phones:

 • Onda N3000

Furious Gold Pack 1 Support for Panasonic A10X

Supported Features:

 • Read flash, firmware from a phone
 • Repair phone firmware (to original)
 • Unlock by flash
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)

Supported Phones:

 • Panasonic A100, A101, A102, A108

Furious Gold Pack 1 Support for Pantech

Supported Features:

 • Direct unlock
 • Read EEPROM
 • Write EEPROM
 • Read flash, firmware from a phone
 • Repair IMEI
 • Repair phone firmware (to original)
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)

Supported Phones:

 • Pantech PG-C300, C3, C300

Furious Gold Pack 1 Support for Philips-based Alcatel cell phones

Supported Features:

 • Read flash, firmware from a phone
 • Read unlock codes from a phone

Supported Phones:

 • Alcatel OT-C550, OT-C560, OT-C630, OT-C635

Furious Gold Pack 1 Support for QFG

Supported Features:

 • Direct unlock
 • Full repair of Bluetooth address and IMN
 • Full unlock with one click
 • Read flash, firmware from a phone
 • Repair IMEI
 • Repair phone firmware (to original)
 • Reset phone code and settings to factory default
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)

Supported Phones:

 • LG U880, KU311, U890, U830, KU730, KU970, TU500, KU800, U300C, L600V, CU400, KU450, KU250, U250, KU380, KU990, MU500, U370W, U990, CU720, TU720, KS20, KU990R, KU990i, U8210, U8290, U900, U300, U310, U960, U970, CU515, U370C, CU515R, KU385, CU320, U830C, CU575, U370, KU990GO, KU990iGO, L600i, TU550, U450C, CU500, U880C, U310C, U450, U250C, TU575, CU500v, TU500S, TU515, KU310, U890C, CU405, TU500F, KU830, U970C, U990C, CU575 trax, CU720 Shine

Furious Gold Pack 1 Support for Sharp SEMC

Supported Features:

 • Direct unlock
 • Relock phone to any MCC-MNC with any code
 • Repair phone firmware (to original)
 • Unlock by flash
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)

Supported Phones:

 • Sharp SH703, SH 902, SH 903, SH 903i TV, V703SH, V802SH, V902SH, V903SH

Furious Gold Pack 1 Support for Siemens SEMC

Supported Features:

 • Direct unlock
 • Relock phone to any MCC-MNC with any code
 • Repair phone firmware (to original)
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)

Supported Phones:

 • Siemens C62

Furious Gold Pack 1 Support for TOSA

Supported Features:

 • Direct unlock
 • Read unlock codes from a phone
 • Repair phone firmware (to original)
 • Reset phone code and settings to factory default
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)

Supported Phones:

 • Sanyo V-801SA, Toshiba 803, 902, 903, 904

Furious Gold Pack 1 Support for Toshiba TS2i

Supported Features:

 • Direct unlock
 • Write EEPROM
 • Read flash, firmware from a phone
 • Repair IMEI
 • Repair phone firmware (to original)
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)

Supported Phones:

 • Toshiba TS10, TS10i, TS21i

Furious Gold Pack 1 Support for Toshiba TS605

Supported Features:

 • Direct unlock
 • Read EEPROM
 • Write EEPROM
 • Read flash, firmware from a phone
 • Read security
 • Repair phone firmware (to original)
 • Write flash (full security recalculation)
 • Write LP (language change)

Supported Phones:

 • Toshiba TS605

Furious Gold Pack 1 Support for TOSHIBA TS608

Supported Features:

 • Direct unlock
 • Read flash, firmware from a phone
 • Read security

Supported Phones:

 • Toshiba TS608

Furious Gold Pack 1 Support for VK WHAT3E series

Supported Features:

 • Direct unlock

Supported Phones:

 • VK Mobile VK200, VK Mobile VK4000

بعد از ذخیره محصول سفارشی خود، افزودن به سبد خرید را فراموش نکنید.

متن

loader

* اطلاعات مورد نیاز

  نقد محصول و امتیاز شما به این محصول

  برای کمک به دیگران کاربران در انتخاب،لطفا قبل از نوشتن نقد و نظر خود ، به این محصول امتیاز نیز بدهید.

درج کد ویدئو

محصولات مرتبط