اکتیو SmartZ PRO دانگل ZZKEY مشاهده عکس بزرگتر

اکتیو SmartZ PRO دانگل ZZKEY

جدید

200

200,000 تومان

اکتیو smartZ Pro برای سرویس دهی گوشیهای HTC

بر روی دانگل ZZkey

با خرید این محصول شما 2 امتیاز وفاداری دریافت می کنید.


سفارشی کردن محصول

بعد از ذخیره محصول سفارشی خود، افزودن به سبد خرید را فراموش نکنید.

متن

loader

* اطلاعات مورد نیاز

محصولات مرتبط

توضیحات

“SmartZ PRO” v.1.0.0.1 – New Features:

 • HTC 0P3P500 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC 0P3P600 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC 0P4E200 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC Amaze 4G - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC Desire 601 LTE - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC Desire C NFC - Read NCK
 • HTC EVITA_UL - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC EVITA_UTL - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC Explorer - Read NCK
 • HTC First - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC GOLF_U - Read NCK
 • HTC HOLIDAY - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC JetStream - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC K2_U - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC K2_UL - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC M4_U - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC M4_UL - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC M7_U - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC M7_UL - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC MYST_UL - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC One - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC One Max - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC One Mini - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC One S S3 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC One S S4 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC One S+ - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC One SV - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC One VX - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC One XL - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PG09410 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PG58100 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PG58110 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PG58120 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PG58130 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PH39100 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PH39110 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PH39120 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PH39130 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PH39140 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PH39150 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PH85100 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PH85110 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PICO - Read NCK
 • HTC PJ03100 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PJ40100 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PJ40110 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PJ40200 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PJ40210 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PJ40220 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PJ40230 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PJ83100 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PJ83120 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PJ83130 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PJ83500 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PL01110 - Read NCK
 • HTC PL01130 - Read NCK
 • HTC PL80100 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PL80130 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PL80150 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PM33100 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PM36100 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PN07100 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PN07110 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PN07120 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PN07140 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PO58100 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PO58200 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PO58210 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PO58220 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PO58300 - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC Puccini_LTE - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PYRAMID - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC PYRAMID_LE - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC RUBY - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC Sensation 4G - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC Sensation XE - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC T6_U - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC T6_UL - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC TOTEMC2_UL - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC VILLE_U - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC VILLEC2_U - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC VILLEPLUS - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC Vivid - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC Z710T - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC Z715e - Read NCK, IMEI Repair
 • HTC ZARA_UL - Read NCK, IMEI Repair
 • VTELCA V8200+ - Direct Unlock, IMEI Repair
 • VTELCA Victoria - Direct Unlock, IMEI Repair
 • ZTE Nubia Z5 - Direct Unlock, IMEI Repair
 • ZTE NX501 - Direct Unlock, IMEI Repair
 • ZTE NX402 - Direct Unlock, IMEI Repair
 • ZTE Z5s Mini - Direct Unlock, IMEI Repair

Important: Regular free updates will be released from now on for “SmartZ PRO” only, the old “SmartZ” module is going to be discontinued.

Update Procedures:

 1. Download UpCenter v.308
 2. Run the software and click on "Download Center" button
 3. Download the update* “SMART_PROZ_v1.0.01

* zZKey dongle is required to download the update

Update SmartZ PRO v.1.0.0.1 - New Firmware Versions:

HTC Amaze 4G (RUBY) (PH85100) (PH85110):

 • PH85IMG_RUBY_ICS_35_S_TMOUS_2.14.531.30_Radio_1.15.550L.08DC_30.80.550L.16_release_307476_signed
 • RUU_Ruby_Globalive_WWE_1.46.1500.3_Radio_1.10.550L.01v2DC_30.69.550L.10_release_229312_signed
 • RUU_Ruby_HTC_Asia_WWE_1.60.707.3_R_Radio_1.13.550L.13DC_30.69b.550L.101_release_253820_signed
 • RUU_RUBY_ICS_35_S_TELUS_WWE_2.14.661.2_Radio_1.14.550L.17DC_30.78.550L.15_release_258792_signed
 • RUU_RUBY_ICS_35_S_Videotron_CA_2.14.1530.6_Radio_1.14.550L.17DC_30.78.550L.15_release_262979_signed

HTC Desire 601 LTE (ZARA_UL) (0P4E200):

 • 0P4EIMG_ZARA_UL_JB422_SENSE50_Orange_ES_1.10.75.9_Radio_1.22.40e.00.07_10.z10.40.4411L_release_33742 1_signed_2_4
 • 0P4EIMG_ZARA_UL_JB422_SENSE50_Orange_FR-B2B_1.12.73.1_R2_Radio_1.24.40e.00.06_2_10.z14.40.1304L_release_344447_signed_2_4
 • 0P4EIMG_ZARA_UL_K44_SENSE55_MR_BM_2.14.666.3_Radio_1.26.40e.00.14_10.z18.40.1304L_release_355957_signed_2_4
 • 0P4EIMG_ZARA_UL_K44_SENSE55_MR_Globalive_WWE_2.14.1500.6_R2_Radio_1.27.40e.00.24_10.z19.40.1304L_rel ease_362569_signed_2_4
 • 0P4EIMG_ZARA_UL_K44_SENSE55_MR_HTC_Asia_AUS_2.14.710.10_Radio_1.27.40e.00.24_10.z19.40.1304L_release _385163_signed_2_4
 • 0P4EIMG_ZARA_UL_K44_SENSE55_MR_HTC_Asia_WWE_2.14.707.6_Radio_1.26.40e.00.14_10.z18.40.1304L_release_ 359047_signed_2_4
 • 0P4EIMG_ZARA_UL_K44_SENSE55_MR_HTC_Europe_2.14.401.6_Radio_1.27.40e.00.11_10.z19.40.1304L_release_35 9030_signed_2_4
 • 0P4EIMG_ZARA_UL_K44_SENSE55_MR_HTC_WWE-Brightpoint_2.14.422.3_Radio_1.26.40e.00.14_10.z18.40.1304L_release_356063_signed_2_4
 • 0P4EIMG_ZARA_UL_K44_SENSE55_MR_O2_UK_2.14.206.6_Radio_1.26.40e.00.14_10.z18.40.1304L_release_359034_ signed_2_4
 • 0P4EIMG_ZARA_UL_K44_SENSE55_MR_Rogers_WWE_2.14.631.3_Radio_1.26.40e.00.14_10.z18.40.1304L_release_35 5956_signed_2_4
 • 0P4EIMG_ZARA_UL_K44_SENSE55_MR_TELUS_WWE_2.14.661.3_Radio_1.26.40e.00.14_10.z18.40.1304L_release_355 958_signed_2_4
 • 0P4EIMG_ZARA_UL_K44_SENSE55_MR_TIM_IT_2.14.901.7_Radio_1.27.40e.00.24_10.z19.40.1304L_release_366490 _signed_2_4
 • 0P4EIMG_ZARA_UL_K44_SENSE55_MR_Voda-Hutch_AU_2.14.862.10_Radio_1.27.40e.00.24_10.z19.40.1304L_release_385160_signed_2_4
 • 0P4EIMG_ZARA_UL_K44_SENSE55_MR_Vodafone_FR_2.14.163.7_Radio_1.27.40e.00.24_10.z19.40.1304L_release_3 62909_signed_2_4
 • 0P4EIMG_ZARA_UL_K44_SENSE55_MR_Yoigo_ES_2.14.1510.6_Radio_1.26.40e.00.14_10.z18.40.1304L_release_359 042_signed_2_4

HTC Desire C NFC (GOLF_U) (PL01110) (PL01130):

 • PL01IMG_GOLF_U_ICS_40A_BM_2.00.666.3_Radio_10.11.98.09H_1.06.98.13M2_release_303622_signed
 • PL01IMG_GOLF_U_ICS_40A_BSTR_ESN_2.00.515.2_Radio_10.16.98.09_1.10.98.15_release_308147_signed
 • PL01IMG_GOLF_U_ICS_40A_H3G_UK_2.00.771.3_Radio_10.17.98.09H_1.19.98.02_release_342295_signed
 • PL01IMG_GOLF_U_ICS_40A_HTC_Europe_2.01.401.6_Radio_10.17.98.09H_1.19.98.02_release_340959_signed
 • PL01IMG_GOLF_U_ICS_40A_HTC_Europe_NFC_2.01.1132.1_Radio_10.17.98.09H_1.19.98.02_release_340579_signed
 • PL01IMG_GOLF_U_ICS_40A_HTC_WWE_MMR_2.05.1136.1_Radio_10.16.98.09_1.10.98.15_release_316698_signed
 • PL01IMG_GOLF_U_ICS_40A_O2_DE_2.01.207.5_Radio_10.17.98.09H_1.19.98.02_release_340768_signed
 • PL01IMG_GOLF_U_ICS_40A_O2_UK_2.00.206.3_Radio_10.17.98.09H_1.19.98.02_release_342301_signed
 • PL01IMG_GOLF_U_ICS_40A_Rogers_WWE_2.00.631.5_Radio_10.11.98.09H_1.06.98.13M2_release_303623_signed
 • PL01IMG_GOLF_U_ICS_40A_TMO_DE_2.00.111.3_Radio_10.17.98.09_1.15.98.04__release_314430_signed
 • PL01IMG_GOLF_U_ICS_40A_Vodafone_AT_2.01.169.1_Radio_10.17.98.09H_1.19.98.02_release_341605_signed
 • PL01IMG_GOLF_U_ICS_40A_Vodafone_DE_2.01.162.6_Radio_10.17.98.09H_1.19.98.02_release_341612_signed
 • PL01IMG_GOLF_U_ICS_40A_Vodafone_FR_2.01.163.1_Radio_10.17.98.09H_1.19.98.02_release_341601_signed
 • PL01IMG_GOLF_U_ICS_40A_Vodafone_UK_NFC_2.01.161.1_Radio_10.17.98.09H_1.19.98.02_release_341581_signed
 • RUU_GOLF_C_ICS_40A_Cricket_US_1.09.1050.4_Radio_0.92.00.0903_NV_CKT_3.96_0829_PRL04637_release_28521 9_signed
 • RUU_GOLF_U_ICS_40A_BM_2.00.666.3_Radio_10.11.98.09H_1.06.98.13M2_release_303622_signed
 • RUU_GOLF_U_ICS_40A_Brightstar_AMX_SPA_2.00.548.1_R_Radio_10.16.98.09_1.10.98.15_release_311289_signed
 • RUU_GOLF_U_ICS_40A_BSTR_ESN_2.00.515.2_Radio_10.16 .98.09_1.10.98.15_release_308147_signed
 • RUU_GOLF_U_ICS_40A_BSTR_Iusacell_MX_1.65.513.2_Radio_10.11.98.09H_1.06.98.13M2_release_279026_signed
 • RUU_GOLF_U_ICS_40A_HTCCN_CHS_1.54.1400.7_Radio_10.11.98.09H_1.06.98.13M2_release_268397_signed
 • RUU_GOLF_U_ICS_40A_HTC_Asia_TW_2.00.709.1_Radio_10.16.98.09_1.10.98.15_release_296809_signed
 • RUU_GOLF_U_ICS_40A_HTC_WWE_MMR_2.05.1136.1_Radio_10.16.98.09_1.10.98.15_release_316698_signed
 • RUU_GOLF_U_ICS_40A_Rogers_WWE_2.00.631.5_Radio_10.11.98.09H_1.06.98.13M2_release_303623_signed
 • RUU_GOLF_U_ICS_40A_TMO_AT_2.00.112.1_Radio_10.11.98.09H_1.06.98.13M2_release_295396_signed
 • RUU_GOLF_U_ICS_40A_TMO_AT_TeleRing_2.00.123.1_Radio_10.11.98.09H_1.06.98.13M2_release_295407_signed
 • RUU_GOLF_U_ICS_40A_TMO_CZ_2.00.113.1_Radio_10.11.98.09H_1.06.98.13M2_release_295394_signed
 • RUU_GOLF_U_ICS_40A_TMO_GR_2.00.124.1_Radio_10.11.98.09H_1.06.98.13M2_release_295404_signed
 • RUU_GOLF_U_ICS_40A_TMO_NL_2.00.114.1_R_Radio_10.16.98.09_1.10.98.15_release_296818_signed
 • RUU_GOLF_U_ICS_40A_TMO_PL_2.00.118.2_Radio_10.11.98.09H_1.06.98.13M2_release_296099_signed

HTC Explorer (PICO) (PJ03100):

 • PJ03IMG_Pico_Bouygues_FR_1.28.1020.3_Radio_10.35d.80.09H_1.11.82.17_release_229706_signed
 • PJ03IMG_Pico_BSTR_ESN-Telcel_1.20.516.7_Radio_10.34.80.09H_1.10.84.02_CH S_release_227708_signed
 • PJ03IMG_Pico_H3G_UK_1.17.771.2_Radio_10.30.80.09H_1.10.80.13M2_release_222408_signed
 • PJ03IMG_Pico_HTC_Asia_TW_1.17.709.1_Radio_10.30.80.09H_1.10.80.13M2_release_222427_signed
 • PJ03IMG_Pico_HTC_Asia_WWE_1.27.707.2_Radio_10.35d.80.09H_1.11.82.17_release_227267_signed
 • PJ03IMG_Pico_HTC_FRA_1.17.406.2_Radio_10.30.80.09H_1.10.80.13M2_release_221192_signed
 • PJ03IMG_Pico_HTC_NLD_1.17.404.2_R_Radio_10.30.80.09H_1.10.80.13M2_R_release_225354_signed
 • PJ03IMG_Pico_HTC_Nordic_1.17.402.2_R_Radio_10.30.80.09H_1.10.80.13M2_R_release_225356_signed
 • PJ03IMG_Pico_HTC_TUR_1.28.468.1_Radio_10.35d.80.09H_1.11.82.17_release_228564_signed
 • PJ03IMG_Pico_O2_UK_1.17.206.1_R_Radio_10.30.80.09H_1.10.80.13M2_R_release_225397_signed
 • PJ03IMG_Pico_TMO_AT_TeleRing_1.17.123.3_Radio_10.30.80.09H_1.10.80.13M2_release_222741_signed
 • PJ03IMG_Pico_TMO_GR_1.17.124.2_Radio_10.30.80.09H_1.10.80.13M2_release_222751_signed
 • PJ03IMG_Pico_TMO_PL_1.17.118.3_Radio_10.31.80.09_1.10.80.14M2_TMPL_release_222752_signed
 • PJ03IMG_Pico_TMO_UK_1.17.110.2_Radio_10.30.80.09H_1.10.80.13M2_release_222753_signed
 • PJ03IMG_Pico_Vodafone_UK_1.17.161.3_R_Radio_10.31.80.09H_1.10.80.14M3_VF_R_release_225360_signed
 • RUU_Pico_Bouygues_FR_1.28.1020.3_Radio_10.35d.80.09H_1.11.82.17_release_229706_signed
 • RUU_Pico_BSTR_ESN-Telcel_1.20.516.7_Radio_10.34.80.09H_1.10.84.02_CH S_release_227708_signed
 • RUU_Pico_H3G_UK_1.17.771.2_Radio_10.30.80.09H_1.10.80.13M2_release_222408_signed
 • RUU_Pico_HTCCN_CHS_1.21.1400.3_Radio_10.34.80.09H_1.10.84.02_CHS_release_235645_signed
 • RUU_Pico_HTC_ARA_1.28.415.1_Radio_10.35d.80.09H_1.11.82.17_release_228562_signed
 • RUU_Pico_HTC_Asia_AUS_1.40.710.3_Radio_10.40.80.14H_1.18.80.07_release_266090_signed
 • RUU_Pico_HTC_Asia_India_1.43.720.2_Radio_10.43.80.14H_1.18.80.18_release_280885_signed
 • RUU_Pico_HTC_Asia_TW_1.17.709.1_Radio_10.30.80.09H_1.10.80.13M2_release_222427_signed
 • RUU_Pico_HTC_Asia_WWE_1.27.707.2_Radio_10.35d.80.09H_1.11.82.17_release_227267_signed
 • RUU_Pico_HTC_Balkan_1.42.1131.2_Radio_10.43.80.14H_1.18.80.18_release_270491_signed
 • RUU_Pico_HTC_Europe_1.28.401.1_Radio_10.35d.80.09H_1.11.82.17_release_230964_signed
 • RUU_Pico_HTC_FRA_1.28.406.1_Radio_10.35d.80.09H_1.11.82.17_release_230963_signed
 • RUU_Pico_HTC_NLD_1.17.404.3_Radio_10.44.80.14h_1.22.80.18_release_291619_signed
 • RUU_Pico_HTC_Nordic_1.17.402.2_R_Radio_10.30.80.09H_1.10.80.13M2_R_release_225356_signed
 • RUU_Pico_HTC_RUS_UKR_1.42.495.2_Radio_10.43.80.14H_1.18.80.18_release_270493_signed
 • RUU_Pico_HTC_Thailand_1.35.1113.2_Radio_10.35f.80.09H_1.12.82.08_release_234172_signed
 • RUU_Pico_HTC_TUR_1.28.468.1_Radio_10.35d.80.09H_1.11.82.17_release_228564_signed
 • RUU_Pico_HTC_WWE_EastEurope_1.42.479.2_Radio_10.43.80.14H_1.18.80.18_release_270489_signed
 • RUU_Pico_O2_UK_1.17.206.1_R_Radio_10.30.80.09H_1.10.80.13M2_R_release_225397_signed
 • RUU_Pico_Orange_FR-B2B_1.34.73.2_Radio_10.35f.80.09H_1.12.82.08_relea se_232535_signed
 • RUU_Pico_Orange_UK_1.30.61.3_Radio_10.35d.80.09H_1.11.82.17_release_231403_signed
 • RUU_Pico_TMO_AT_TeleRing_1.17.123.3_Radio_10.30.80.09H_1.10.80.13M2_release_222741_signed
 • RUU_Pico_TMO_GR_1.17.124.2_Radio_10.30.80.09H_1.10.80.13M2_release_222751_signed
 • RUU_Pico_TMO_PL_1.17.118.3_Radio_10.31.80.09_1.10.80.14M2_TMPL_release_222752_signed
 • RUU_Pico_TMO_UK_1.17.110.2_Radio_10.30.80.09H_1.10.80.13M2_release_222753_signed
 • RUU_Pico_Voda-Hutch_AU_1.43.862.2_Radio_10.43.80.14H_1.18.80.18_release_274857_signed
 • RUU_Pico_Vodafone_CH-DE_1.41.166.3_Radio_10.43.80.14H_1.18.80.18_releas e_268887_signed
 • RUU_Pico_Vodafone_FR_LPM_1.41.192.3_Radio_10.43.80.14H_1.18.80.18_release_268888_signed
 • RUU_Pico_Vodafone_UK_1.41.161.6_Radio_10.44.80.14h_1.22.80.18_release_292486_signed
 • RUU_Pico_Yoigo_ES_1.34.1510.1_R_Radio_10.35f.80.09H_1.12.82.08_release_233098_signed

HTC First (MYST_UL) (PM33100):

 • PM33IMG_MYST_UL_Cingular_US_1.08.502.4_Radio_1.19.40.00.09_10.69.40.33IL_release_327090_signed_2_4
 • RUU_MYST_UL_Cingular_US_1.08.502.4_Radio_1.19.40.0 0.09_10.69.40.33IL_release_327090_signed_2

HTC JetStream (Puccini_LTE) (PG09410):

 • RUU_Puccini_LTE_Cingular_US_1.30.502.1_R_Radio_1.08.550I.06_30.91.550I.19_release_229452_signed
 • RUU_Puccini_LTE_Rogers_WWE_1.26.631.4_Radio_1.05.550I.09v2_30.68.550I.12_release_219377_signed

HTC One (M7_U, M7_UL) (PN07100) (PN07110) (PN07120) (PN07140):

 • PN07IMG_M7C_DUG_JB_50_HTC_Europe_1.12.401.6_Radio_1237.20.22.0520_release_320562_signed_2_4
 • PN07IMG_M7C_DUG_L50_SENSE60_MR_HTC_WWE_VNM_7.17.425.15_Radio_1237.29.35.0903_release_446183_signed_2_4
 • PN07IMG_M7C_DWG_JB_50_S1_HTC_Asia_India_2.23.720.1_Radio_1237.20.28.0614_NV_NVMFG_India_3.88_09B_release_327999_signed_2_4
 • PN07IMG_M7C_DWG_L50_SENSE60_MR_HTC_Asia_WWE_7.17.707.15_Radio_1237.29.35.0903_CNV_CNV_Indonesia_4.20_09A_release_446190_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_UL_JB_50_HTC_Europe_1.29.401.13_Radio_4A.14.3250.13_10.33.1150.01_release_316789_signed
 • PN07IMG_M7_UL_JB_50_O2_UK_1.17.206.103_Radio_4A.13.3221.01_10.26.1121.01_release_307431_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_UL_JB_50_Orange_UK_1.16.61.102_Radio_4A.12.3221.30_10.25.1121.01_release_307305_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_UL_JB_50_TIM_IT_1.17.901.102_Radio_4A.13.3221.01_10.26.1121.01_release_307416_signed_2
 • PN07IMG_M7_UL_JB_50_TMO_DE_1.17.111.103_Radio_4A.13.3221.01_10.26.1121.01_release_307432_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_UL_JB_50_Vodafone_FR_1.16.163.102_Radio_4A.12.3221.30_10.25.1121.01_release_307308_signed_2
 • PN07IMG_M7_UL_JB_50_Vodafone_UK_1.29.161.11_Radio_4A.14.3250.13_10.33.1150.01_release_315725_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.11_Radio_4T.29.3218.08_10.33F.1718.01L_release_401201_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_HTC_LA_SPA_6.15.599.1_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01L_release_388530_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_Optus_AU_6.11.980.12_Radio_4T.30.3218.21_10.33I.1718.01L_release_407472_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_Orange_ES_6.16.75.5_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01L_release_400960_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_Orange_FR-B2B_6.16.73.9_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01L_release_401060_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_Orange_UK_6.16.61.8_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01L_release_391454_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_Telstra_WWE_6.11.841.9_R2_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01L_release_407317_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_TIM_IT_6.10.901.6_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01L_release_404524_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_UL_K44_SENSE55_MR_HTC_LA_AMX_SPA_4.21.598.2_R_Radio_4A.23.3263.28_10.38r.1157.04L_release_355928_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_UL_K44_SENSE60_MR_Cingular_US_5.12.502.2_Radio_4M.27.3218.14_10.37.1718.01L_release_368821_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Asia_TW_7.18.709.30_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_446127_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_TIM_IT_7.18.901.2_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_420595_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_Vodafone_UK_7.18.161.30_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_446926_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_UL_L50_STOCK_UI_MR_Google_WWE_5.11.1700.3_LRX22C.H3_Radio_4T.30.3218.21_10.33I.1718.01L_release_403339_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_U_JB_50_HTC_Asia_TW_1.20.709.101_Radio_4A.13.3227.06_10.27.1127.01_release_307831_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_U_JB_50_HTC_Europe_1.29.401.2_R_Radio_4A.14.3250.13_10.33.1150.01_release_311663_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_U_JB_50_HTC_WWE_MMR_1.29.1136.5_R_Radio_4A.14.3250.13_10.33.1150.01_release_312527_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_U_JB_50_S_HTC_Europe_2.24.401.2_Radio_4A.17.3250.14_10.39.1150.04_release_325061_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_U_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.111_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01D_release_401205_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_U_K443_SENSE60_MR_HTC_LA_SPA_6.15.599.101_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01D_release_388532_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_U_K443_SENSE60_MR_HTC_WWE_MMR_6.13.1136.2_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01D_release_389362_signed_2_4
 • PN07IMG_M7_U_K44_SENSE55_MR_HTC_LA_AMX_SPA_4.21.598.1_R_Radio_4A.23.3263.28_10.38r.1157.04D_release_357226_signed_2_4
 • RUU_M7_UL_JB_50_BrightstarUS_WWE_1.29.1540.3
 • RUU_M7_UL_JB_50_Cingular_US_1.26.502.15_Radio_4A.17.3250.20_10.40.1150.04_release_326691_signed_2
 • RUU_M7_UL_JB_50_HTC_Asia_WWE_1.29.707.3_R_Radio_4A.14.3250.13_10.33.1150.01_release_311678_signed
 • RUU_M7_UL_JB_50_HTC_Europe_1.28.401.7_Radio_4A.13. 3231.27_10.31.1131.05_release_310878_signed
 • RUU_M7_UL_JB_50_TMOUS_1.27.531.11_Radio_4A.17.3250 .20_10.40.1150.04_release_324846_signed_2
 • RUU_M7_UL_K44_SENSE55_MR_BrightstarUS_WWE_4.19.1540.9_Radio_4A.23.3263.28_10.38r.1157.04L_release_353887_signed_3
 • RUU_M7_UL_K44_SENSE55_MR_Rogers_WWE_4.19.631.9_Radio_4A.23.3263.28_10.38r.1157.04L_release_351317_signed_2

HTC One Max (T6_U, T6_UL) (0P3P500) (0P3P600):

 • 0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_BrightstarUS_WWE_3.23.1540.1_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_387431_signed_2_4
 • 0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_HTC_Asia_HK_3.20.708.3_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_383688_signed_2_4
 • 0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_HTC_Asia_TW_3.22.709.1_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_384133_signed_2_4
 • 0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_HTC_Asia_WWE_3.23.707.1_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_385119_signed_2_4
 • 0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_O2_DE_3.23.207.1_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_385639_signed_2_4
 • 0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_Telstra_WWE_3.23.841.1_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_385108_signed_2_4
 • 0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_TMO_DE_3.18.111.3_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_383824_signed_2_4
 • 0P3PIMG_T6_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Asia_TW_4.14.709.10_Radio_4T.36.3218.06_10.33R.1718.01_release_446937_signed_2_4
 • 0P3PIMG_T6_UL_L50_SENSE60_MR_O2_DE_4.14.207.10_Radio_4T.36.3218.06_10.33R.1718.01_release_447088_signed_2_4
 • 0P3PIMG_T6_UL_L50_SENSE60_MR_Vodafone_UK_4.14.161.10_Radio_4T.36.3218.06_10.33R.1718.01_release_447086_signed_2_4
 • 0P3PIMG_T6_U_JB43_SENSE55_HTCCN_CHS_1.29.1400.3_Radio_4T.21.3218.31_10.16.1718.01_release_341794_signed_2_4
 • 0P3PIMG_T6_U_K44_SENSE60_MR_HTC_Asia_WWE_3.24.707.102_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_389797_signed_2_4
 • 0P3PIMG_T6_U_K44_SENSE60_MR_HTC_WWE_MMR_3.23.1136.1_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_386827_signed_2_4

HTC One Mini (M4_U, M4_UL) (PO58100) (PO58200) (PO58210) (PO58220):

 • PO58IMG_M4_UL_JB_50_Vodafone_UK_1.20.161.1_Radio_1.19.40d.00.08_10.18.40.4406L_release_327309_signed_2_4
 • PO58IMG_M4_UL_K44_SENSE55_MR_H3G_AT_3.10.776.6_Radio_1.24.40e.00.26_10.z16.40.1304L_release_357326_signed_2_4
 • PO58IMG_M4_UL_K44_SENSE55_MR_HTC_LA_SPA_3.10.599.3_Radio_1.24.40e.00.26_10.z16.40.1304L_release_351598_signed_2_4
 • PO58IMG_M4_UL_K44_SENSE55_MR_O2_UK_3.10.206.6_Radio_1.24.40e.00.26_10.z16.40.1304L_release_357331_signed_2_4
 • PO58IMG_M4_UL_K44_SENSE60_MR_Bouygues_FR_4.09.1020.3_Radio_1.28.40e.00.24_10.z19.40.1304L_release_383995_signed_2_4
 • PO58IMG_M4_UL_K44_SENSE60_MR_Cingular_US_4.13.502.3_Radio_1.29.40g.00.19_10.32.40.1115L_release_385202_signed_2_4
 • PO58IMG_M4_UL_K44_SENSE60_MR_HTC_Asia_AUS_4.09.710.3_Radio_1.28.40e.00.24_10.z19.40.1304L_release_384038_signed_2_4
 • PO58IMG_M4_UL_K44_SENSE60_MR_HTC_Asia_WWE_4.09.707.6_Radio_1.28.40e.00.24_10.z19.40.1304L_release_448878_signed_2_4
 • PO58IMG_M4_UL_K44_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.14.401.1_Radio_1.28.40e.00.24_10.z19.40.1304L_release_387446_signed_2_4
 • PO58IMG_M4_UL_K44_SENSE60_MR_O2_UK_4.09.206.3_Radio_1.28.40e.00.24_10.z19.40.1304L_release_383998_signed_2_4
 • PO58IMG_M4_UL_K44_SENSE60_MR_Orange_UK_4.15.61.2_Radio_1.31.40e.00.26_10.z21.40.1310L_release_448425_signed_2_4
 • PO58IMG_M4_UL_K44_SENSE60_MR_Rogers_WWE_4.09.631.2_Radio_1.28.40e.00.24_10.z19.40.1304L_release_383202_signed_2_4
 • PO58IMG_M4_UL_K44_SENSE60_MR_Telstra_WWE_4.09.841.3_Radio_1.28.40e.00.24_10.z19.40.1304L_release_384009_signed_2_4
 • PO58IMG_M4_UL_K44_SENSE60_MR_TMO_DE_4.09.111.3_Radio_1.28.40e.00.24_10.z19.40.1304L_release_384029_signed_2_4
 • PO58IMG_M4_UL_K44_SENSE60_MR_Vodafone_UK_4.09.161.6_Radio_1.28.40e.00.24_10.z19.40.1304L_release_385955_signed_2_4
 • PO58IMG_M4_U_JB_50_HTCCN_CHS_CU_1.32.1402.3_Radio_1.20.40d.00.22_10.22.40.4408L_release_332991_signed_2_4
 • PO58IMG_M4_U_K44_SENSE60_MR_HTC_Asia_TW_4.09.709.4_Radio_1.29.40e.00.06_10.z19.40.1304L_release_448004_signed_2_4

HTC One S S3 (VILLEC2_U) (PJ40200) (PJ40210) (PJ40220) (PJ40230):

 • OTA_VILLEC2_U_JB_45_S_BSTR_Telefonica_3.20.518.101_16.22.20.03U_16.15.20.29_M_release_315588
 • PJ40IMG_VILLEC2_U_ICS_40_Brightstar_AMX_SPA_1.11.548.115_Radio_16.13.20.02U_16.05.20.24_M_release_265268_signed
 • PJ40IMG_VILLEC2_U_ICS_40_BSTR_ESN-Telcel_1.11.516.137_R_Radio_16.17.20.02U_16.07.20.18_M_release_285723_signed
 • PJ40IMG_VILLEC2_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.19.401.102_Radio_16.22.20.03U_16.15.20.29_M_release_314189_signed
 • PJ40IMG_VILLEC2_U_JB_45_S_Orange_CH-Generic_3.19.65.101_Radio_16.22.20.03U_16.11.20.24_M_release_310866_signed
 • RUU_VILLEC2_U_ICS_40_Brightstar_AMX_SPA_1.11.548.115_Radio_16.13.20.02U_16.05.20.24_M_release_265268_signed
 • RUU_VILLEC2_U_ICS_40_BSTR_ESN-Telcel_1.11.516.137_R_Radio_16.17.20.02U_16.07.20.18_M_release_285723_signed
 • RUU_VILLEC2_U_ICS_40_BSTR_Telefonica_1.11.518.122_R_Radio_16.13.20.02U_16.05.20.24_M_release_273033_signed
 • RUU_VILLEC2_U_ICS_40_HTCCN_CHS_1.11.1400.113_Radio_16.13.20.02U_16.05A.20.23_M_release_264811_signed
 • RUU_VILLEC2_U_ICS_40_O2_UK_1.11.206.133_Radio_16.1 8.20.02U_16.07.20.26_M_release_273174_signed
 • RUU_VILLEC2_U_ICS_40_Orange_UK_1.11.61.126_Radio_16.13.20.02U_16.05.20.24_M_release_268587_signed
 • RUU_VILLEC2_U_ICS_40_S_HTC_Asia_India_2.15.720.150_Radio_16.22.20.03U_16.11.20.24_M_release_299367_signed
 • RUU_VILLEC2_U_ICS_40_S_HTC_Asia_WWE_2.15.707.101_Radio_16.21.20.02U_16.09.20.11_M2_release_289564_signed
 • RUU_VILLEC2_U_ICS_40_S_HTC_Europe_2.15.401.100_Radio_16.21.20.02U_16.09.20.11_M2_release_286571_signed
 • RUU_VILLEC2_U_ICS_40_TMO_CZ_1.11.113.123_Radio_16. 13.20.02U_16.05.20.24_M_release_266749_signed
 • RUU_VILLEC2_U_ICS_40_TMO_NL_1.11.114.122_Radio_16. 13.20.02U_16.05.20.24_M_release_266521_signed
 • RUU_VILLEC2_U_ICS_40_Vodafone_AT_1.11.169.132_Radio_16.17.20.02U_16.07.20.18_M_release_272385_signed
 • RUU_VILLEC2_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.19.401.102_Radio_16.22.20.03U_16.15.20.29_M_release_314189_signed
 • RUU_VILLEC2_U_JB_45_S_Orange_CH-Generic_3.19.65.101_Radio_16.22.20.03U_16.11.20.24_M_release_310866_signed
 • RUU_VILLEC2_U_JB_45_S_Vodafone_UK_3.19.161.101_Radio_16.22.20.03U_16.11.20.24_M_release_310730_signed

HTC One S S4 (VILLE_U) (PJ40110):

 • PJ40IMG_Ville_U_JB_45_S_BM_3.16.666.10_Radio_1.11.50.05.28_10.27.50.08L_release_372436_signed_2_4
 • PJ40IMG_Ville_U_JB_45_S_Bouygues_FR_3.16.1020.4_Radio_1.11.50.05.28_10.27.50.08L_release_370152_signed_2_4
 • PJ40IMG_Ville_U_JB_45_S_Globalive_WWE_3.16.1500.8_R_Radio_1.11.50.05.28_10.27.50.08L_release_377584_signed_2_4
 • PJ40IMG_Ville_U_JB_45_S_H3G_UK_3.16.771.7_Radio_1.11.50.05.28_10.27.50.08L_release_372631_signed_2_4
 • PJ40IMG_Ville_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.16.401.10_Radio_1.11.50.05.28_10.27.50.08L_release_368741_signed_2_4
 • PJ40IMG_Ville_U_JB_45_S_HTC_ISR_3.16.461.4_Radio_1.13.50.05.31_10.30.50.08L_release_379744_signed_2_4
 • PJ40IMG_Ville_U_JB_45_S_HTC_LA_SPA_3.17.599.3_Radio_1.15.50.05.29_10.30.50.08L_release_370236_signed_2_4
 • PJ40IMG_Ville_U_JB_45_S_HTC_WWE-Brightpoint_3.14.422.11_Radio_1.11.50.05.28_10.27.50.08L_release_323959_signed_2_4
 • PJ40IMG_Ville_U_JB_45_S_O2_DE_3.16.207.9_Radio_1.15.50.05.29_10.30.50.08L_release_372049_signed_2_4
 • PJ40IMG_Ville_U_JB_45_S_O2_UK_3.16.206.7_Radio_1.11.50.05.28_10.27.50.08L_release_372051_signed_2_4
 • PJ40IMG_Ville_U_JB_45_S_Orange_ES_3.16.75.18_Radio_1.12.50.05.05_10.28.50.08L_release_370181_signed_2_4
 • PJ40IMG_Ville_U_JB_45_S_Orange_FR-B2B_3.16.73.4_Radio_1.11.50.05.28_10.27.50.08L_release_370170_signed_2_4
 • PJ40IMG_Ville_U_JB_45_S_Orange_UK_3.16.61.11_Radio_1.12.50.05.05_10.28.50.08L_release_370162_signed_2_4
 • PJ40IMG_Ville_U_JB_45_S_Rogers_WWE_3.16.631.9_Radio_1.11.50.05.28_10.27.50.08L_release_372444_signed_2_4
 • PJ40IMG_Ville_U_JB_45_S_TELUS_WWE_3.16.661.5_Radio_1.13.50.05.31_10.30.50.08L_release_372446_signed_2_4
 • PJ40IMG_Ville_U_JB_45_S_TIM_IT_3.16.901.6_Radio_1.11.50.05.28_10.27.50.08L_release_370185_signed_2_4
 • PJ40IMG_Ville_U_JB_45_S_TMOUS_3.14.531.19_Radio_1.13.50.05.31_10.30.50.08L_release_372325_signed_2_4
 • PJ40IMG_Ville_U_JB_45_S_TMO_DE_3.16.111.10_Radio_1.15.50.05.29_10.30.50.08L_release_314504_signed_2_4
 • PJ40IMG_Ville_U_JB_45_S_TMO_UK_3.16.110.4_Radio_1.11.50.05.28_10.27.50.08L_release_370223_signed_2_4
 • PJ40IMG_Ville_U_JB_45_S_Vodafone_AT_3.16.169.9_Radio_1.11.50.05.28_10.27.50.08L_release_372038_signed_2_4
 • PJ40IMG_Ville_U_JB_45_S_Vodafone_CH-DE_3.16.166.9_Radio_1.11.50.05.28_10.27.50.08L_release_372041_signed_2_4
 • PJ40IMG_Ville_U_JB_45_S_Vodafone_FR_3.16.163.9_Radio_1.11.50.05.28_10.27.50.08L_release_372043_signed_2_4
 • PJ40IMG_Ville_U_JB_45_S_Vodafone_UK_3.16.161.11_Radio_1.15.50.05.29_10.30.50.08L_release_372046_signed_2_4
 • RUU_Ville_U_BM_1.84.666.9_Radio_0.17.31501S.10_2_10.27.31501S.10L_release_265369_signed
 • RUU_Ville_U_H3G_UK_1.78.771.5_Radio_0.16.31501S.19_2_10.23.31501S.10L_release_258982_signed
 • RUU_Ville_U_HTC_Europe_1.78.401.2_Radio_0.16.31501S.17_2_10.23.31501S.10L_release_258480_signed
 • RUU_Ville_U_ICS_40_S_BM_2.40.666.1_Radio_1.09ts.50.02.04_10.08g.50.04L_release_280275_signed
 • RUU_Ville_U_ICS_40_S_HTC_Europe_2.31.401.5_Radio_1.06es.50.02.31_10.09a.50.04L_release_275655_signed
 • RUU_Ville_U_ICS_40_S_TMOUS_2.35.531.7_Radio_1.08ts.50.02.16_10.08e.50.04L_release_279577_signed
 • RUU_Ville_U_ICS_40_S_TMO_DE_2.38.111.10_Radio_1.09es.50.02.07_2_10.09d.50.04L_ver2_release_287723_signed
 • RUU_Ville_U_ICS_40_S_Vodafone_UK_2.38.161.6_Radio_1.08es.50.02.21_10.09c.50.04L_release_280400_signed
 • RUU_Ville_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.16.401.8_Radio_1.11.50.05.28_10.27.50.08L_release_301814_signed_2_4
 • RUU_Ville_U_JB_45_S_TMOUS_3.14.531.11_Radio_1.13.50.05.31_10.30.50.08L_release_309489_signed_ICS_2
 • RUU_Ville_U_O2_UK_1.78.206.4_Radio_0.16.31501S.17_2_10.23.31501S.10L_release_258707_signed
 • RUU_Ville_U_Rogers_WWE_1.84.631.9_Radio_0.17.31501S.10_2_10.27.31501S.10L_release_265373_signed
 • RUU_Ville_U_TELUS_WWE_1.84.661.9_Radio_0.17.31501S.10_2_10.27.31501S.10L_release_265367_signed
 • RUU_Ville_U_TIM_IT_1.78.901.6_Radio_0.16.31501S.17_2_10.23.31501S.10L_release_261961_signed
 • RUU_Ville_U_TMOUS_1.84.531.2_R2_Radio_0.16.31501S.16_2_10.22.31501S.10L_release_263233_signed
 • RUU_Ville_U_TMO_DE_1.77.111.5_Radio_0.16.31501S.17_2_10.23.31501S.10L_release_259421_signed
 • RUU_Ville_U_Vodafone_AT_1.78.169.2_Radio_0.16.31501S.17_2_10.23.31501S.10L_release_258382_signed
 • RUU_Ville_U_Vodafone_CH-DE_1.78.166.2_Radio_0.16.31501S.17_2_10.23.31501S.10L_release_258383_signed
 • RUU_Ville_U_Vodafone_UK_1.78.161.2_Radio_0.16.31501S.17_2_10.23.31501S.10L_release_258386_signed

HTC One S+ (VILLEPLUS) (PJ40100):

 • RUU_VILLEPLUS_U_JB_45_HTC_Asia_TW_1.14.709.16_Radio_1.10r.50.05.19_10.22a.50.08L_release_293269_signed
 • RUU_VILLEPLUS_U_JB_45_HTC_Generic_1.14.999.50_Radio_1.10r.50.05.19_10.22a.50.08L_release_294323_signed

HTC One SV (K2_U, K2_UL) (PL80100) (PL80130) (PL80150):

 • PL80IMG_K2_UL_ICS_40_O2_UK_1.17.206.7_Radio_0.12.4 0.00.14_2_10.49.40.11L_release_301973_signed
 • PL80IMG_K2_UL_ICS_40_TMO_AT_1.17.112.5_Radio_0.12. 40.00.14_2_10.49.40.11L_release_308143_signed
 • PL80IMG_K2_UL_ICS_40_TMO_AT_TeleRing_1.17.123.5_Radio_0.12.40.00.14_2_10.49.40.11L_release_308141_signed
 • PL80IMG_K2_UL_JB422_SENSE50_MR_HTC_ARA_3.11.415.10_Radio_1.18.40a.00.05_10.81a.40.23_release_340148_signed
 • PL80IMG_K2_UL_JB422_SENSE50_MR_HTC_Europe_3.11.401.1_Radio_1.18.40a.00.05_10.81a.40.23_release_338296_signed
 • PL80IMG_K2_UL_JB422_SENSE50_MR_O2_DE_3.11.207.6_Radio_1.18.40a.00.05_10.81a.40.23_release_339184_signed
 • PL80IMG_K2_UL_JB422_SENSE50_MR_TMO_CZ_3.11.113.12_Radio_1.23.40h.00.20_10.81ad.40.23_release_341661_signed
 • PL80IMG_K2_UL_JB422_SENSE50_MR_TMO_DE_3.11.111.12_Radio_1.23.40h.00.20_10.81ad.40.23_release_341659_signed
 • PL80IMG_K2_UL_JB422_SENSE50_MR_Vodafone_CH-DE_3.11.166.7_Radio_1.21.40f.00.23_10.81aa.40.23L_release_339587_signed
 • PL80IMG_K2_UL_JB_45_S_Orange_FR-B2B_2.16.73.3_Radio_1.18.40a.00.05_10.81a.40.23_release_323513_signed_2_4
 • PL80IMG_K2_UL_JB_45_S_TMO_NL_2.16.114.1_Radio_1.15.40a.00.07_10.75a.40.23_release_316159_signed_2_4
 • PL80IMG_K2_U_JB422_SENSE50_MR_HTC_Asia_TW_3.11.709.101_Radio_1.18.40a.00.05_10.81a.40.23_release_338302_signed
 • PL80IMG_K2_U_JB422_SENSE50_MR_HTC_Asia_WWE_3.11.707.101_Radio_1.18.40a.00.05_10.81a.40.23_release_338304_signed
 • PL80IMG_K2_U_JB422_SENSE50_MR_HTC_Europe_3.11.401.106_Radio_1.18.40a.00.05_10.81a.40.23_release_339143_signed
 • RUU_K2_UL_ICS_40_O2_UK_1.17.206.7_Radio_0.12.40.00.14_2_10.49.40.11L_release_301973_signed
 • RUU_K2_UL_ICS_40_TMO_AT_1.17.112.5_Radio_0.12.40.00.14_2_10.49.40.11L_release_308143_signed
 • RUU_K2_UL_ICS_40_TMO_AT_TeleRing_1.17.123.5_Radio_0.12.40.00.14_2_10.49.40.11L_release_308141_signed

HTC One VX (TOTEMC2_UL) (PM36100):

 • PM36IMG_TOTEMC2_UL_JB_45_S_BrightstarUS_WWE_2.22.1540.1_Radio_1.18.40.00.07_10.68.40.33I_release_333527_signed
 • RUU_TOTEMC2_UL_JB_45_S_Cingular_US_2.22.502.1_Radio_1.18.40.00.07_10.68.40.33I_release_333604_new

HTC One XL (EVITA_UL, EVITA_UTL) (PJ83100) (PJ83120) (PJ83130) (PJ83500) (PO58300):

 • PJ83IMG_EVITA_UL_JB_50_S_BrightstarUS_WWE_5.13.1540.2_Radio_1.34a.32.45.21_10.142.32.34a_release_342695_signed
 • PJ83IMG_EVITA_UL_JB_50_S_HTC_Asia_HK_5.08.708.3_Radio_1.31a.32.45.16_2_10.141.32.34aL_release_340393_signed
 • PJ83IMG_EVITA_UL_JB_50_S_HTC_Asia_WWE_5.05.707.1_Radio_1.30a.32.45.18_10.140.32.34a_release_327957_signed
 • PJ83IMG_EVITA_UL_JB_50_S_O2_DE_5.06.207.1_Radio_1.31a.32.45.16_2_10.141.32.34aL_release_328225_signed
 • PJ83IMG_EVITA_UL_JB_50_S_Orange_UK_5.14.61.2_Radio_1.34a.32.45.21_10.142.32.34a_release_341140_signed
 • PJ83IMG_EVITA_UL_JB_50_S_Vodafone_CH-DE_5.06.166.1_Radio_1.31a.32.45.16_2_10.141.32.34aL_release_328230_signed
 • PJ83IMG_EVITA_UL_JB_50_S_Vodafone_DE_5.06.162.1_Radio_1.31a.32.45.16_2_10.141.32.34aL_release_328228_signed
 • PJ83IMG_EVITA_UL_JB_50_S_Vodafone_FR_5.08.163.2_Radio_1.31a.32.45.16_2_10.141.32.34aL_release_332232_signed
 • PJ83IMG_EVITA_UTL_JB_45_HTC_ARA_1.01.401.03_Radio_3.12.38.00.24_17.14.38.00_release_303849_signed
 • RUU_EVITA_UL_ICS_40_S_HTC_ARA_2.40.415.1_Radio_0.20os.32.09.15_10.113.32.28L_release_277886_signed
 • RUU_EVITA_UTL_JB_45_HTC_ARA_1.01.401.03_Radio_3.12.38.00.24_17.14.38.00_release_303849_signed

HTC Sensation 4G (PYRAMID) (PG58100) (PG58110) (Z710T):

 • PG58IMG_Pyramid_BSTR_Iusacell_MX_1.45.513.4_Radio_10.58.9035.00U_10.15.9035.02_2_release_216979_signed
 • PG58IMG_Pyramid_H3G_UK_1.45.771.5_Radio_10.56.9035.00U_10.14.9035.01_M_release_220015_signed
 • PG58IMG_Pyramid_HTCCN_CHS_CU_1.50.1402.3_Radio_10.56.9035.00U_10.14.9035.01_M_release_227603_signed
 • PG58IMG_Pyramid_HTC_WWE_BrightPoint_US_Generic_1.46.498.1_Radio_10.56.9035.00U_10.14.9035.01_M_release_224166_signed
 • RUU_Pyramid_BSTR_Iusacell_MX_1.45.513.4_Radio_10.58.9035.00U_10.15.9035.02_2_release_216979_signed
 • RUU_Pyramid_H3G_UK_1.45.771.5_Radio_10.56.9035.00U_10.14.9035.01_M_release_220015_signed
 • RUU_Pyramid_HTCCN_CHS_CU_1.50.1402.3_Radio_10.56.9035.00U_10.14.9035.01_M_release_227603_signed
 • RUU_Pyramid_HTC_WWE_BrightPoint_US_Generic_1.46.498.1_Radio_10.56.9035.00U_10.14.9035.01_M_release_224166_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_HTC_Asia_India_3.33.720.6_Radio_11.76A.3504.00U_11.24A.3504.31_M_release_266817_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_HTC_Asia_WWE_3.33.707.51_Radio_11.76A.3504.00U_11.24A.3504.31_M_release_284970_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_HTC_Morocco_3.32.497.51_Radio_11.69A.3504.00U_11.23.3504.07_M2_release_284979_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_HTC_Thailand_3.33.1113.51_Radio_11.76.3504.00U_11.24.3504.18_M_release_285427_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_HTC_TUR_3.32.468.51_Radio_11.69A.3504.00U_11.23.3504.07_M2_release_285428_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_HTC_WWE-Brightpoint_3.32.422.13_Radio_11.69A.3504.00U_11.23.3504.07_M2_release_254844_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_O2_UK_3.32.206.51_Radio_11.69A.3504.00U_11.23.3504.07_M2_release_283618_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_Orange_CH-Generic_3.32.65.51_Radio_11.69A.3504.00U_11.23.3504.07_M2_release_284430_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_Orange_ES_3.32.75.51_Radio_11.69A.3504.00U_11.23.3504.07_M2_release_284435_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_Orange_FR-B2B_3.34.73.51_Radio_11.69A.3504.00U_11.23.3504.07_M2_release_285705_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_Orange_PL_3.32.69.51_Radio_11.69A.3504.00U_11.23.3504.07_M2_release_284442_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_Orange_UK_3.32.61.51_Radio_11.69A.3504.00U_11.23.3504.07_M2_release_284439_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_SKT_KR_3.32.911.13_Radio_11.69A.3504.00U_11.23.3504.07_M2_release_253556_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_Telecom_NZ_WWE_3.32.781.9_R_Radio_11.69.3504.00U_11.22.3504.07_M_release_271228_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_TMOUS_3.32.531.14_Radio_11.69A.3504.00U_11.23.3504.07_M2_release_256085_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_TMO_AT_3.33.112.51_Radio_11.76B.3504.00U_11.25A.3504.13_M_release_283124_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_TMO_CZ_3.33.113.51_Radio_11.76B.3504.00U_11.25A.3504.13_M_release_283122_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_TMO_DE_3.33.111.51_Radio_11.76B.3504.00U_11.25A.3504.13_M_release_283111_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_TMO_NL_3.33.114.51_Radio_11.76B.3504.00U_11.25A.3504.13_M_release_283120_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_TMO_UK_3.33.110.51_Radio_11.76B.3504.00U_11.25A.3504.13_M_release_283123_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_Voda-Hutch_AU_3.32.862.51_Radio_11.69A.3504.00U_11.23.3504.07_M2_release_283841_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_Vodafone_CH-DE_3.32.166.52_R_Radio_11.76C.3504.00U_11.29A.3504.18_M_release_290795_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_Vodafone_DE_3.32.162.52_R_Radio_11.76C.3504.00U_11.29A.3504.18_M_release_290794_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_Vodafone_FR_3.32.163.53_Radio_11.76C.3504.00U_11.29A.3504.18_M_release_294482_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_Vodafone_GR_3.32.168.52_R_Radio_11.76C.3504.00U_11.29A.3504.18_M_release_290800_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_Vodafone_IT_3.32.165.52_R_Radio_11.76C.3504.00U_11.29A.3504.18_M_release_290835_signed
 • RUU_PYRAMID_ICS_Vodafone_UK_3.32.161.52_R_Radio_11.76C.3504.00U_11.29A.3504.18_M_release_290792_signed
 • RUU_Pyramid_TD_S_HTCCN_CHS_CMCC_2.36.1403.3_Radio_v1.04.36.1_release_238956_signed

HTC Sensation XE (PYRAMID_LE) (PG58120) (PG58130) (Z715e):

 • PG58IMG_Pyramid_LE_HTCCN_CHS_1.76.1400.9_Radio_10.62.9035.00U_10.17.9035.28_M_release_229229_signed
 • RUU_Pyramid_LE_HTCCN_CHS_1.76.1400.9_Radio_10.62.9 035.00U_10.17.9035.28_M_release_229229_signed
 • RUU_PYRAMID_LE_ICS_35_S_HTC_ARA_3.33.415.151_Radio_11.76A.3504.00U_11.24A.3504.31_M_release_286386_signed
 • RUU_PYRAMID_LE_ICS_35_S_HTC_Asia_HK_3.32.708.151_Radio_11.69A.3504.00U_11.23.3504.07_M2_release_284724_signed
 • RUU_PYRAMID_LE_ICS_35_S_HTC_Asia_India_3.33.720.106_Radio_11.76A.3504.00U_11.24A.3504.31_M_release_266818_signed
 • RUU_PYRAMID_LE_ICS_35_S_HTC_Asia_WWE_3.33.707.151_Radio_11.76A.3504.00U_11.24A.3504.31_M_release_285271_signed
 • RUU_PYRAMID_LE_ICS_35_S_HTC_Europe_3.33.401.154_Radio_11.76C.3504.00U_11.29A.3504.18_M_release_291596_signed
 • RUU_PYRAMID_LE_ICS_35_S_HTC_TUR_3.32.468.151_Radio_11.69A.3504.00U_11.23.3504.07_M2_release_286391_signed
 • RUU_PYRAMID_LE_ICS_35_S_O2_UK_3.32.206.151_Radio_11.69A.3504.00U_11.23.3504.07_M2_release_283295_signed
 • RUU_PYRAMID_LE_ICS_35_S_TIM_IT_3.32.901.151_Radio_11.69A.3504.00U_11.23.3504.07_M2_release_284438_signed
 • RUU_PYRAMID_LE_ICS_35_S_TMO_DE_3.33.111.151_Radio_11.76B.3504.00U_11.25A.3504.13_M_release_283296_signed
 • RUU_PYRAMID_LE_ICS_35_S_TMO_NL_3.33.114.151_Radio_11.76B.3504.00U_11.25A.3504.13_M_release_283298_signed
 • RUU_PYRAMID_LE_ICS_35_S_Voda-Hutch_AU_3.32.862.151_Radio_11.69A.3504.00U_11.23.3504.07_M2_release_283842_signed

HTC Vivid (HOLIDAY) (PH39100) (PH39110) (PH39120) (PH39130) (PH39140) (PH39150):

 • RUU_HOLIDAY_ICS_35_S_BM_3.38.666.2_Radio_3.04.4740.11_34.29.701040.22_release_255916_signed
 • RUU_HOLIDAY_ICS_35_S_Cingular_US_3.26.502.56_R23_Radio_3.02.4740.14_34.22.701040.19_release_273422_signed
 • RUU_HOLIDAY_ICS_35_S_HTC_Asia_HK_3.41.708.1_Radio_3.04.4740.11_34.29.701040.22_release_257968_signed
 • RUU_HOLIDAY_ICS_35_S_Rogers_WWE_3.43.631.2_Radio_3.05.4740.21_34.30.701040.22_release_264282_signed
 • RUU_HOLIDAY_ICS_35_S_SKT_KR_3.42.911.2_Radio_3.04.4740.11_34.29.701040.22_release_260722_signed
 • RUU_HOLIDAY_SENSE3_5_Vodafone_AT_2.39.169.1_Radio_3.02.4740.13_34.21.701040.19_release_249425_signed
 • RUU_HOLIDAY_SENSE3_5_Vodafone_DE_2.38.162.5_Radio_3.09.4740.24_34.28.701040.23L_release_300479_signed

نقد و بررسی مشتریان

  نقد محصول و امتیاز شما به این محصول

  برای کمک به دیگران کاربران در انتخاب،لطفا قبل از نوشتن نقد و نظر خود ، به این محصول امتیاز نیز بدهید.

درج کد ویدئو